Calendarul bisericesc. (4) Dezbinarea indusă de Conferința din 1923 de la Constantinopol

Deciziile luate la Conferința din 1923 au produs confuzie și au fost punctul de pornire pentru schisma liturgică din sânul Bisericii Ortodoxe. Se pare că ele nu au fost aplicabile, însă au fost un pretext pentru implementarea corecturilor aduse calendarului iulian, care au fost decise de către Sinoadele Bisericilor Locale.