Învăţăturile Sfântului Neagoe

…mi-am amintit și domnia-mea că mulți împărați în împărățiile lor s-au veselit, dar puțini au moștenit împărăția cerească. De aceea și eu m-am grăbit nu numai această împărăție a o cârmui, ci și pe Domnul din tot sufletul a-L iubi, împreună cu faptele bune, dumnezeiești, căci bunătatea Lui este către toți a întinde mâinile…”.

(Hrisov către mănăstirea Seaca, 16 septembrie 1519)


Cititorii care au ajuns pe acestă pagină căutând opera Sfântului Voievod Neagoe Basarab: Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, o pot găsi în format .html pe situl wikisource.org (legătură directă AICI) sau în format .pdf pe situl tineretulortodox.md (legătura directă AICI).

Îndemnăm cititorii să caute să intre în posesia ediției din anul 2010, îngrijită de dr.Dan Zamfirescu și publicată la editura Roza Vânturilor (ISBN: 978-973-1735-08-5), întrucât ”Învățăturile..” sunt însoțite de studii, note și comentarii extrem de valoroase, care așează această operă în contextul său istoric și cultural, cartea în sine fiind o lucrare de cea mai înaltă ținută academică, în ciuda tonului polemic pe care comentariul îl adoptă uneori.

Cei care vor parcurge această lucrare, vor fi surprinși să descopere epopeea cu totul fascinantă pe care a presupus-o aducerea la lumină a acestor scrieri, de o importanță crucială pentru cultura românească, epopee asemănătoare în parte cu eforturile de a tipări și distribui către public a volumului X cuprinzând scrierile politice ale lui Mihai Eminescu. Însăși biografia autorului Dan Zamfirescu, care și-a asumat deschis colaborarea cu Securitatea comunistă, obligă la o judecată morală matură atât a istoriei noastre vechi cât și a celei recente.

Acesta este unul dintre motivule pentru care am ales să avem o abordare indirectă în ceea ce privește chestiunile principale care valorizează viața, opera și învățătura Sfântului Voievod Neagoe Basarab, un loc de aprige înfruntări cărturărești, până relativ recent fiind promovate teorii alternative care contestau autenticitatea ”Învățăturilor..” în favoarea altor autori, de alt neam, controversă închisă categoric și definitiv prin contribuția științifică de o viață a domnului Dan Zamfirescu.

După cum arătam în pagina Despre, autorul acestor rânduri se va abține de la exegeze care să vizeze viața sau învățătura Sfântului Voievod Neagoe Basarab, întrucât consider a fi o impietate abordarea unor chestiuni înalte de către acela care își deschide drum spre atenția publică sub umbrela mediocrității. Tocmai pentru că mica noastră statură intelectuală ne obligă să păstrăm distanța față de astfel de înfruntări și dezbateri, la care nu putem fi mai mult decât spectatori, am ales să facem trimitere la învățătura Sfântului Neagoe Basarab de pe poziția fiilor, a celor chemați să o recepteze și să o aplice. În cele mai multe rânduri vom apela la semnalarea (eng. Signaling) unor împrejurări, idei, explicații sau lămuriri care se regăsesc în opera sau viața Sfântului Voievod Neagoe Basarab, lăsând liberate cititorului să-și formuleze propria sa concluzie.

În altă ordine de idei, mai apropiată cotidianului nostru, suntem convinși că cei care anterior l-au citit pe Machiaveli, care a scris în aceeași perioadă cu domnitorul nostru, sau chiar cei care au lecturat scrieri populare moderne de tipul Manualul Dictatorului sau cele 48 de legi ale puterii, sau chiar manuale de tactică și strategie politică aplicată se vor simți îmbogățiți parcurgând cu răbdare învățăturile la care ne îndeamnă principele nostru, lecțiile sale fiind în continuare valabile și necesar să fie aplicate.


Translate page >>