Nimic altceva decât dorinţa de a propune şi a pune în practică trei idei la care ţin mult:

1. Zona de middleclass,

sau mediocritate, în limbajul curent. Așa cum despre o economie se spune că este robustă atunci când se sprijină pe o clasă de mijloc puternică, întocmai cred că un popor se construiește pe intelectualitatea/societatea de mijloc, care cultivă şi apreciază vârfurile. Pariul nostru este acela că mediocritatea este absolut necesară pentru a produce liantul, zbaterea pozitivă pentru bunul mers al societății şi pentru înlesnirea lucrării elitelor.

Pe de altă parte, inteligența înaltă, care este caracteristică elitelor, pare astăzi folosită ca instrument de dominare, marginalizare și delegitimare a acţiunii sociale a intelectualităţii medii şi a celor mai puţin înzestraţi. Acest dezechilibru societal în modul de valorificare a mediocrității produce efecte extreme, în ambele sensuri. Elitele desconsideră orice și pe oricine nu se încadrează în șablonul profesionalismului înalt, iar mediocritatea se simte eliberată de datoria de deferență față de marii profesioniști, existând astfel pericolul de a fi promovate pseudo-repere.

2. Învățăturile Măriei Sale, Sfântul Neagoe Basarab,

reprezintă una dintre marile bogății ale neamului românesc. Scrierea Măriei Sale, Sfântul Neagoe Basarab, poate fi privită ca una dintre cărțile de căpătâi ale românismului, opera cu vocație centrală în cultura națională de la care putem pune piatra simbolică de temelie pentru reconstruirea noastră pentru cealaltă jumătate de veac, dacă va mai îngădui Dumnezeu vreme.

Învățăturile au fost adresate fiului său, Theodosie, dar și urmașilor, iar prin aceasta ne considerăm însărcinați cu aducerea la îndeplinire a unui legământ în principal de ordin spiritual, iar în subsidiar, unul de ordin civic și politic. Nu suntem cei care vor porunci în numele Sfântului, nu urmărim un transfer de autoritate, nu suntem chemaţi să traducem învățăturile sfântului în lecţii pentru alte persoane, ci ne vom strădui să aşezăm înaintea celor interesați măsura în care înțelegem și reușim noi înșine să urmăm și să împlinim Învăţăturile, asemenea fiului risipitor chemat să fie stăpân la vatra sa, să ducă mai departe, cu fața orientată spre viitor, credința părinților.

3. Individualitatea,

Nu putem face apologia mediocrității fără a promova în contrapondere o preocupare continuă de a pune în valoare talanții primiți de la Dumnezeu în scopul mântuirii și spre folosul semenilor, știind că fiecare persoană este unică și irepetabilă, cu valoare absolută și cu propriul rost în lume. Forma principală de conturare a înțelesului nostru despre conceptul de individualitate va fi reprezentată de asumarea publică a unor Năzuințe pe care mă voi strădui să le apropii de bun sfârșit, în contextul mai larg al luptei duhovnicești pentru propria mântuire.

Consider că fiecare persoană este o rotiță care face să se miște, într-o anumită măsură, întregul angrenaj al societății. Forma de bază de contribuție pozitivă, potrivit viziunii Sfântului Neagoe, este lupta creștin-ortodoxă cu patimile. Ea poate lua și forme cu valențe civice, atunci când implicarea se face în moduri specifice și asumate. De la împărtăşirea unor opinii sau semnalarea unor păreri oportune până la statornicirea unor legături și cooperări concrete, planșa de opțiuni este largă.


Și, pentru că raportat la năzuințele cu care pornesc la drum, este onest să mă fac cunoscut, arăt că mă numesc Agache Vlad-Mihai, locuiesc în Iași, sunt născut în noiembrie 1983, sunt licențiat în drept la U.A.I.C. Iași, grefier în cadrul secției penale a Tribunalului Iași, prezent uneori online în secțiunile de comentarii prin nick-ul ”utzu”, fără realizări notabile în domenii de interes pentru semeni, demn reprezentant al middleclass-ului intelectual românesc.

Totodată, pentru domeniile și temele care presupun o competență înaltă sau, în orice caz, o anumită specializare, vom avea colaboratori invitați și/sau permanenți, cu năzuințe proprii, publice sau private, cu un cont de autor separat pe acest site, lista pentru contribuitorii doritori fiind deschisă.

Contribuitori permanenți:

1. Ieromonah Lavrentie Carp (Năzuinţe / Articole)

2. Ilustrator Daniela Gheorghiţă (Năzuinţe / Articole)

Bine ați venit!


Translate page >>