Sfântul Munte a luat o poziție oficială cu privire la măsurile de restrângere a slujbelor din motiv de pandemie. Demnă de luat în seamă este îndeosebi opinia exprimată cu privire la Sfintele Taine.

Sfânta Chinotită a Sfântului Munte, cu prilejul pandemiei de coronavirus, părtașă la setea duhovnicească a tuturor acelora care au vrut să meargă la biserică, să se închine Patimilor de viață făcătoare și Învierii Domnului și să se împărtășească de Preacuratele Taine, cu pregătirea potrivită, însă au fost obligați la restrângere, simte nevoia să ia poziție și public pe această temă.

Dumnezeiasca Împărtășanie constituie izvor de sfințire, mântuire, nădejde, lumină și participare la viața Domnului și în nici un caz cauză de transmitere a unor boli molipsitoare sau a oricărui alt rău.

Acest lucru este atestat de experiența de veacuri, aceasta o învață Biserica noastră în cunoștință de cauză, acest lucru îl credem neclintit ca și creștini și membri credincioși ai ei. biserica a fost și rămâne furnizoarea de bunuri veșnice, de Sângele și Trupul lui Hristos, prin Care este posibil să ne unim cu Hristos cel răstignit și înviat, biruind [noi] moartea.

Ne exprimăm întristarea că prin poziționările publice despre evitarea dumnezeieștii Împărtășanii, accentuând că această cea mai mare Taină a Bisericii Ortodoxe este absolut indispensabilă pentru viața duhovnicească și credincioșii nu este posibil să fie supuși lipsirii de ea.

Sfânta Chinotită nu neagă măsurile de prevenție împotriva coronavirusului și respectă eforturile conducerilor de stat, ale oamenilor de știință experți și ale celor ce lucrează în așezămintele de sănătate pentru combaterea pandemiei. Lucrăm, cu Dumnezeu, pe cât este posibil omenește, și, de aceea, am luat și respectăm până astăzi cu atenție și discernământ măsuri potrivite de protecție și în Sfântul Munte.

Totuși în nici un chip pandemia aceasta și confruntarea ei nu trebuie să fie legată cu putința participării credincioșilor la Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe cu rezultatul limitării libertății religioase și a cultului creștin.

În împrejurarea aceasta dificilă a bolii pandemice, există nevoia suplimentară de a scăpa la Dumnezeu, de a participa la mijloacele corecte ale Bisericii și de a invoca ajutorul dumnezeiesc și mijlocirile Sfinților prin modalități felurite, pe care le cunoaște experiența ei de viață seculară, adică săvârșirea de procesiuni cu sfintele icoane și cu cinstitele moaște, citirea unor rugăciuni speciale, săvârșirea unor slujbe speciale.

Timpul încercării va trece, măsurile restrictive vor fi ridicate gradual, însă totuși încercarea aceasta, pe care a îngăduit-o Domnul pentru păcatele noastre, să fie prilej de pocăință sinceră și întoarcere la învățătura Sfintei Evanghelii a lui Hristos cel înviat, Care este nădejdea nu numai a cuiva personal, ci a toată lumea, Același Care alungă orice frică deoarece este Biruitorul morții.

În perioada liturgică a Sfintelor Paști pe care o traversăm să ne unim cu Domnul prin pocăință, prin dragoste, prin milostenie, prin condescendență față de neputința aproapelui, prin răbdare, prin credință nedespărțit și să lăsăm «toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu».

Hristos a înviat!

Toți reprezentanții și Înainte-stătătorii adunați în Sinaxă comună din cele douăzeci de Sfinte Mănăstiri ale Sfântului Munte Athos.

Translate page >>
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x