Sf. Nectarie, rodul Bisericii în mijlocul neghinelor clevetirilor clericilor

Sf. Nectarie și clevetirile clericilor

Sf. Nectarie este un Sfânt al răbdării pentru că a arătat o răbdare uimitoare în războiul pe care l-a receptat pe terenul Bisericii.

De când a devenit Episcop, a primit clevetiri mari și cutremurătoare din partea clericilor care-l sileau să plece din Alexandria Egiptului și, după ce a venit în Grecia, a primit același război, fiind clevetit din mediul Bisericii.

Sfântul Nectarie s-a născut pe 1 octombrie 1846 în Silivria Traciei și numele lui de botez a fost Anastasios Kefalas. Părinții lui erau săraci și bine-credincioși. Mama lui îi citea Sfânta Scriptură și Psaltirea. La vârsta mică de 14 ani a plecat la Constantinopol, unde a lucrat din greu. A devenit învățător în Hios, în ținutul Litio și a avut dorința să devină monah. Pe 7 noiembrie 1886 a devenit monah în Mănăstirea Nouă din Hios și a luat numele de Lazăr, în timp ce a primit numele de Nectarie când a fost hirotonit diacon.

Mai apoi s-a dus la Atena, unde Patriarhul Sofronie al Alexandriei l-a ajutat economic să studieze la Facultatea de Teologie și în continuare însuși Patriarhul Sofronie l-a luat la Alexandria, unde l-a hirotonit preot și mai apoi, pe 15 ianuarie 1889 l-a hirotonit Mitropolit de Pentapole. A activat ca predicator, secretar și Epitrop patriarhal al Patriarhiei Alexandriei în Cairo, în biserica Sf. Nicolae.

În ciuda vredniciilor pe care le-a primit, nu și-a pierdut smerenia, chiar și în vremea invidiei și pizmei pe care le-a primit din partea clericilor atât din Biserica Alexandriei, cât și din Biserica greacă. Războiul și clevetirea clericilor l-au redus la punctul sărăciei și nenorocirii, pentru că nu avea unde să stea, nu avea unde să slujească, nu avea unde să meargă, nu avea salariu, pentru că clevetirile au continuat și când a ajuns în Grecia din partea clericilor din Biserica Greciei.

La un punct a devenit cunoscut lumii și credincioșilor că aceste clevetiri ale Sf. Nectarie proveneau de la clericii Patriarhiei Alexandriei și de la clericii Bisericii Greciei, cu rezultatul că credincioșii s-au întors împotriva lor.

A fost director la Seminarul Bisericesc Rizareio din Atena, unde a scos ucenici sfinți precum Sf. Sava Kalimnio, Cuviosul Filothei Zervakos, Sf. Ghervasie Paraschevopulos, Sf. Amfilohie Mari din Patmos ș.a. Sf. Nectarie a cultivat sufletele tuturor elevilor să dorească sfințenia și dragostea pentru persoana lui Iisus Hristos. În 1904 a întemeiat Sfânta Mănăstire de maici Sfânta Treime în Eghina, cunoscută nouă tuturor, Sfânta Mănăstire a Sfântului Nectarie, unde a locuit acolo din 1908, după retragerea de la Seminarul Rizareio. A adormit pe 8 noiembrie 1920 și în 2020, anul acesta, prăznuim 100 de ani de la adormirea sa. A săvârșit multe minuni, înainte, dar și după moartea sa și a fost îngropat în Sfânta Mănăstire a Sfintei Treimi din Eghina.

Sf. Nectarie a trăit o viață mucenicească și o viață în sărăcie și totuși a răbdat toate, chiar și clevetirile. Nu a răspuns, nu a acuzat, nu a vânat pe nimeni, nu a pus pe nimeni în tribunal, nu a căutat dreptate decât numai dreptatea lui Dumnezeu.

Sfântul Nectarie, Episcopul Pentapolei, a urmat în toate viața lui Hristos și fără murmur ceasul muceniciei pe care a suferit-o. Este o pildă de urmat pentru noi toți. pildă de răbdare pentru noi când avem parte de clevetiri sau război. Cine rabdă până la sfârșit cu ajutorul lui Dumnezeu se învrednicește de sfințenia lui Dumnezeu și de împărăția cerurilor.

Translate page >>