Înainte de roade este sămânța și nu există recoltă fără lucrarea prealabilă a pământului; așa și pacea lui Hristos, dăruită mai ales prin Învierea Lui, ar trebui să preceadă în suflete împăcarea din afară dintre oameni.

Dar, preocupați de cele pământești și trecătoare în dauna celor de sus și nezdruncinate, ne confruntăm cu neghinele dihoniei împrăștiate de cel rău. Neîncrezători în puterea nevăzută a lui Dumnezeu și poate chiar atrași de bună-starea exterioară, ne construim casele și societatea pe nisipuri mișcătoare, nu punem pe Hristos ca piatră de temelie. El, Care este viața și lumina adevărată, este prea greu de primit din cauza ostenelii din lupta cu răul interior.

Dar cei care L-au primit cum se cuvine sunt modele de pace și înțelegere, ba încă atrag îndurarea lui Dumnezeu și asupra celor din jur. Așa s-a descoperit lui Avraam că cinci drepți pot salva o cetate, la fel știm că tot cinci drepți dacă ar fi fost în Constantinopol, care să nu se fi adaptat la fărădelegea celor din jur, nu ar fi căzut cetatea în mâna turcilor. Dar și Sf. Nicolae Planas a salvat Atena de la bombardamente în al Doilea Război Mondial cu rugăciunile sale, iar marele Sfânt Varsanufie din Gaza a avut încredințare că existau în vremea sa cinci cuvioși care puteau să oprească războaiele cu mijlocirile lor sfinte la Dumnezeu.

Toate acestea sunt mai adeverite pentru noi de când Hristos ne-a adus tuturor după Învierea Sa binecuvântarea: Pace vouă!

Acea pace, care covârșește toată mintea, să fie în inimile și faptele tuturor, fie în case retrase din fața respingerii lui Hristos, fie în public, cu curajul smerit al mărturisirii!

Cu gândul că Domnul, Căruia I S-a dat toată puterea, poate să ne țină în mâna Sa și să ne înțelepțească mai presus de vicleniile celui rău, adresăm tuturor cititorilor și creștinilor un sincer:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Translate page >>
3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x